OFPOF

Vladimir Lenin'in Hayatı Hakkında Bilgiler

-
1.0b
Etkileşim
Ofpofer
Ofpofer
Ofpofer
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Vladimir Lenin'in Hayatı Hakkında Bilgiler
667 izlenme
Ofpofer
-

Tarihe yön vermiş çok önemli kişiliklerden biri olan Lenin'i tanımak için bu içeriğe göz atabilirsiniz...

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk - 21 Ocak 1924, Moskova) Rus sosyalist devrimci ve politikacı. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)'nin ilk lideri. Lenin aynı zamanda Marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı olarak bilimsel sosyalizmin Marx ve Engels sonrası geliştiricilerindendir. Lenin'in en büyük amacı, kapitalizmin uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimi oluşturup toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük etmekti. Kendisi, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan Leninizm'in de kurucusudur. Leninizm, Marksizmin çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlanması olarak anlaşılır. Leninizm kavramı, yeni olgular ve yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda Marksizmin yeniden üretilmesi gereği üzerinden değerlendirilir ve Marksizmin devrimci ve bilimsel özüne uygun olarak geliştirilmesi olarak anlaşılır ve genelde Marksizm-Leninizm olarak anılır. Lenin, ABD Kongre Kütüphanesi'ndeki eserler baz alındığında hakkında en çok eser yazılan 3. kişidir. 20. yüzyılda tüm dünyada sosyalist devrimlerin ve emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelelerinin yaşanmasında büyük etkiye sahip olması dolayısıyla pek çok yazar ve tarihçi tarafından dikkatle incelenmiş ve hakkında 2 bine yakın eser yazılmıştır. Dünya proleteryasının ve pek çok Komünist Parti'nin ideolojik önderi kabul edilmektedir. Ayrıca dünyada eserleri yabancı dile en fazla tercüme edilen kişidir.

1. Çocukluk ve gençlik dönemi devrimci faaliyetin başlangıcı

Çocukluk ve gençlik dönemi devrimci faaliyetin başlangıcı

Vladimir İlyiç Ulyanov (Lenin), 10 (22) Nisan 1870'de büyük Volga nehrinin kıyısında bulunan Simbirski'te (bugünkü Ulyanovski) doğdu. Ailesi, Rasnoşinzen intelijensiyasındandı. Lenin'in babası, İlya Nikolayeviç Ulyanov, Astrakan kentinde yaşayan yoksul bir küçük burjuva aileden geliyordu. Daha ilk gençlik yıllarında, Çarlık koşullarında halkın eğitim almasının zorluklarını yaşadı. Yoksulluğa rağmen, çalışkanlığı ve olağanüstü yetenekleri sayesinde Kazan Üniversitesini bitirmeyi başardı; daha sonra, Pensa ve Nişni-Novgorod kentlerindeki yüksek okullarda matematik ve fizik öğretti. Yıllar süren kusursuz hizmetleri karşılığında soylu ünvanını elde etti.

2. 1869'da öğretmenliği bıraktı

1869'da öğretmenliği bıraktı

İlya Nikolayeviç Ulyanov, yaşadığı döneme göre ilerici bir adamdı; 19. yüzyılın 60'lı yıllarının Rus aydınlanmacılarının düşüncelerine yakın duruyordu. Yüksek ideallere sahip olan bu adam, halka hizmet etmenin ve onu eğitmenin düşlerini kuruyordu. 1869'da öğretmenliği bıraktı, Simbirski Vilayetinin halk okullarında müfettiş ve daha sonrada müdür oldu. Halk eğitimine coşkuyla yaklaşan, tutkuyla işine sarılan ve tüm gücünü ve bilgisini halka adayan işini ehli bir pedagogdu.

3. Haftalarca ve aylarca, evinden uzak kalıyor, arazi ve köyleri geziyordu.

Haftalarca ve aylarca, evinden uzak kalıyor, arazi ve köyleri geziyordu.

Halk eğitimi alanındaki işi, İlya Nikolayeviç'in vilayet sınırları içinde sürekli seyahat etmesini gerektiriyordu. Haftalarca ve aylarca, evinden uzak kalıyor arazi ve köyleri geziyordu. Yılın her döneminde; soğuk, buzlu kış günlerinde, çamurlu yolların neredeyse aşılamadığı ilkbahar ve yağışlı sonbahar mevsimlerinde en uzak yerlere gidiyor, okullar açıyor, köylü çocuklarının derslere girebilmelerinin koşullarını yaratmak için öğretmenlere yardım ediyordu. Bu kolay bir görev değildi; İ.N.Ulyanov'a pahalıya mal oldu; gücünü ve sağlığını kaybetti. Ellerindeki tüm olanakları kullanarak okulların açılmasını engellemeye çalışan memurların, büyük toprak sahiplerinin ve Kulakların direnişine karşı mücadele etmek durumundaydı; geri kalmış köylülerin cahilliği ve önyargıları aşmaları; eğitimin gerekliliğini ve önemini kavramaları da çok kolay değildi.

4. Ailede ve okulda

Ailede ve okulda

Ulyanov'un ailesinde, barış ve sevgi hakimdi. İlya Nikolayeviç, karısına ve
çocuklarına çok bağlı, örnek bir aile babasıydı. Ailenin 6 çocuğu vardı: Anna,
Aleksandr, Vladimir, Olga, Dmitri ve Maria. anne ve baba, onlara çok yönlü bir
eğitim vermeye çabalıyor, dürüst ve çalışmayı seven, halkın ihtiyaçlarına duyarlı
insanlar olarak yetiştiriyorlardı. Bu ailenin çocuklarının hepsinin daha sonra
devrimci olmaları tesadüf değildi.

5. Çocuklara dürüst olmayı ve doğru olanı sevmeyi öğretiyordu.

Çocuklara dürüst olmayı ve doğru olanı sevmeyi öğretiyordu.

anne ve babanın kişilikleriyle örnek olmaları, çocuklar üzerinde büyük etki
yapıyordu. Çocuklar, babalarının enerjisini nasıl halk eğitimi adına kullandığını,
kendinden ve sorumluklarından nasıl taviz vermediğini ve açılan her yeni köy
okulunun onu nasıl mutlu ettiğini görüyorlardı. Babalarının tüm yaşamı, enerjisi,
kendini tamamen sevdiği şeye verme yeteneği, sıradan insanlara karşı dikkatli tutumu ve herşeyde mütevazi oluşu, çocuklarının yetişmesi açısından büyük önem taşıyordu. Babanın otoritesi büyüktü ve çocukları onu çok seviyordu.
İlya Nikolayeviç, çocuk eğitiminde, devrimci-demokrat N.A. Dobrolyubov'un
pedagojik görüşlerini esas alıyordu.- İ.N., çocukların güçlü bir iradeye
sahip olmasına gayret ediyor, bilgilenme, öğrenme çabalarını geliştiriyor, hayatı
anlamayı ve kendinden ve kendi davranışlarından nasıl taviz verilmeyeceğini,
çocuklara dürüst olmayı ve doğru olanı sevmeyi öğretiyordu.

6. Eşi Maria Aleksandrovna

Eşi Maria Aleksandrovna

Maria Aleksandrovna, olağanüstü bir eğitim becerisine sahipti. Yaklaşımı
arkadaşça ve sakindi, hiçbir zaman çocuklarının özgürlüğünü gereksiz yere kısıtlamaya çalışmıyordu, ama aynı zamanda disiplini elden bırakmamayı da biliyordu. Özeilikle nasıl kendisini ilgilendiren herşeyde sürekli dakik, disiplinli, tutumlu ve mütevazi ise, tüm bu özelliklerini çocuklarına aktarmayı başarabiliyordu.
Dış görünümü itibarıyla zayıf olan Aleksandrovna, çok cesurdu, özverili, sabırlı
bir insandı; bu özelliklerini, çoğunlukla ve büyük bir özveriyle, daha sonraları
ailenin maruz kaldığı en güç sınavlarda da yansıtıyordu.

7. Devrimci görüşlerin oluşması

Devrimci görüşlerin oluşması

Vladimir Ulyanov'un çocukluk ve gençlik yılları, o zamanlar Rusya' da hakim
olan baskıcı koşullarda geçiyordu. Ozgür, atak düşüncenin her dile getirilişi
takip altındaydı. Vladimir İlyiç ilerde bu dönemi, "keyfi, inanılmaz anlamsız
ve baskıcı bir dönem" olarak tanımlıyordu. Bu koşullarda, özgür düşünen insanlar
okullardan da uzaklaştırıldı. Dolayısıyla, lise, sosyal ideallerin oluşması anlamında
onun üzerinde hiçbir şekilde olumlu etki yapmıyordu.

8. Hep ağabeyine benzemeye çalışıyordu.

Hep ağabeyine benzemeye çalışıyordu.

İlk gençlik döneminde, Lenin'in dünya görüşü ailenin eğitiminin, model
aldığı anne ve babasının, devrimci-demokratik kitapların etkisiyle ve halkın yaşamıyla temasının etkisinde biçimleniyordu. Vladimir üzerinde çok büyük etki
yapan ağabeyi Aleksandr, ilk gençlik yıllarından itibaren onun için mutlak bir
otoriteydi. Vladimir, her yönüyle ağabeyine benzemeye çalışıyor; şu ya da bu
durumda nasıl davranması gerektiği sorulduğunda, hep şu sözlerle yanıt veriyordu:
"Saşa gibi. 50' Yılların akışında ağabeyine benzeme çabasından vazgeçmiyor,
aksine bu isteği daha da artıyor ve bilinçli bir benzeme çabasına dönüşüyordu.
Volodya, Aleksandr aracılığıyla Marksist literatürle tanışmış; Karl Marx 'ın
"Kapital" adlı eserini ilk kez onda görmüştü.

9. Emekçinin yanındaydı.

Emekçinin yanındaydı.

Yaşamı dikkatle gözlemleyen Vladimir Ulyanov, halkın nasıl yoksulluk
içinde yaşadığını, işçi ve köylülerin nasıl ezildiğini ve sömürüldüğünü görüyordu.
Babası köyde hakim olan geriliği ve cahilliği, kurumların keyfi tutumlarını
ve köylülerin sefaletini anlatırken, onu dikkatle dinliyordu. Emekçi insanlarla
ilişkisinde, Rus kökenli olmayan halkları, Çuvaşların, Mordvinlerin, Tatarların,
Udmurtların ve diğerlerinin ne kadar hukuktan yoksun ve aşağılanan bir durumda
olduklarını da görüyordu. Lenin'in yüreği, halkı ezenlere karşı büyüyen bir
nefretle doluydu.

10. Aleksandr Ulyanov öğretim üyesi olarak tayin edilmişti.

Aleksandr Ulyanov öğretim üyesi olarak tayin edilmişti.

Aleksandr İlyiç'in devrimci faaliyetlerinden ailesinin haberi yoktu. Petersburg
Üniversitesinde çok parlak bir öğrenciydi. Zooloji ve kimya alanındaki
araştırmaları, önemli bilim adamlarının dikkatlerini kendisine yöneltmesini sağlamıştı. Üniversitedeki üçüncü yılında yazdığı zoolojiyle ilgili bir çalışması ile
altın bir madalya ile ödüllendirildi. Aleksandr Ulyanov öğretim üyesi olarak tayin
edilmişti. Evde, ailesinin yanında geçirdiği son yaz tatilinde, tüm zamanını
doktora çalışmasına ayırdı, tam olarak bilime yönelecek gibiydi. Aleksandr İlyiç'in
Petersburg'da devrimci gençlik çevresinde yer aldığını ve işçiler arasında
siyasi propaganda yaptığını evde hiç kimse bilmiyordu. İdeolojik olarak Narodnizm'den Marksizme doğru yol alıyordu

11. İlk devrimci fikirlerle tanışma

İlk devrimci fikirlerle tanışma

Haziran 1887'nin sonunda Ulyanov ailesi Simbirsk'i terketti. Ağustos ayına
kadar (Kazan 'dan 40 Verst uzaktaki) Kokuşino köyünde (bugün adı Lenino)
Maria Aleksandrovna'nın babasından kalan ve ölümünden sonra kızıarına bıraktığı bir evde yaşadılar; daha sonra, Vladimir İlyiç'in hukuk fakültesine kaydolduğu Kazan' a taşındılar. Devrimci mücadeleye yönelmek için kesin kararlı birtavırla, toplum bilimleri okumayı amaçlamıştı. "Şimdi, böyle bir zaman" diyordu, "hukuk bilimi ve siyasal ekonomi okumanın zamanı."
Vladimir İlyiç üniversiteye hemen kabul edilmedi. Üniversite yönetimi,
kaydını yapmaktan dolayı sorumluluk üstlenmekten korkuyordu. Dilekçesinin
altına şu not düşüldü: "Bir derece alana değin ertelenecek." Ancak Simbirski Lisesinden parlak bir derece aldıktan sonra, üni versiteye kabul edildi.

12. Vladimir İlyiç, öğrenci eylemine aktif katılanlardan biriydi

Vladimir İlyiç, öğrenci eylemine aktif katılanlardan biriydi

Kazan Üniversitesinde, Vladimir İlyiç illegal Samara-Simbirski yerel topluluğunun
aktif bir üyesiydi. Tüm öğrenci örgütlerini yasaklamış olan çarlık kurumları,
yerel toplulukları da takibe almışlardı, 1884 üniversite yönetmeliğine
göre bu topluluklara üye olmak, üniversiteden atılmakla cezalandırılıyordı. Rusya'nın yüksek okullarında jurnalciliğin ve ispiyonculuğun hakim olduğu bir dönemdi. ilerici öğrencilerle ilişki kuran Lenin, polisin "aşırı derecede zararlı" diye
nitelediği devrimci çevre içinde aktif olarak yer alıyordu.
Öğrenciler, üniversitelerdeki polis rejimine karşı kararlı bir biçimde tavır
alıyorlardı. 4 Aralık 1887'de Kazan Üniversitesinin toplantı salonunda, baskıcı
üniversite yönetmeliğinin kaldırılmasını, öğrenci birliklerinin kurulmasını, okuldan
atılan öğrencilerin geri dönmesini ve öğrencilerin okuldan atılmalarından
sorumlu olan kişilerin yargılanmasını talep eden bir öğrenci toplantısı yapıldı.
Vladimir İlyiç, öğrenci eylemine aktif katılanlardan biriydi. Kazan Eğitim Bölgesi
İdari Mercii daha sonra halk eğitim teşkilatına, Ulyanov'un "toplantı salonuna
giren ilk grupta" olduğunu rapor ediyordu; üniversite müfettişi onu "ön sıralarda
gördüğü en aktif katılımcılardan biri, çok heyecanlı biri olarak" tanımlıyor,
"yumruklarını sıkmak üzereydi" diyordu. Toplantıyı terk ederken öğrenci
kimliğini ilk verenlerden biriydi.

13. Marksist çevrede

Marksist çevrede

Lenin yaklaşık bir yıl sürgün yaşadı. 1888 sonbaharında Kazan' a yerleşmesine
izin verildi; ama üniversiteye gidemeyecekti. Kazan Eğitim Bölgesi İdari
Mercii, Lenin'in üniversiteye geri dönmesine itiraz ediyor ve halk eğitim teşkilatında şöyle yazıyordu: " ... Mükemmel derecedeki yeteneklerine ve bilgisine rağmen, şimdilik hem ahlaki, hem de siyasi açıdan güvenilir bir insan olarak görülemez." Teşkilatta,yazının altına şu karar ekleniyordu: "Ulyanov denilen adamın kardeşi değil mi? U stelik Simbirsk Lisesinden! Hiçbir şekilde kaydı yapılamaz." Öğrenimine Rusya'da devam etmesi olanaksız olduğundan Vladimir İlyiç yurtdışına gidip öğrenimine devam etmek için başvuruda bulundu. Buna da izin verilmedi.Kazan Valisi polis teşkiHitından şu emri aldı: Vladimir Ulyanov'a "pasaport verilmeyecek!"
Lenin, kısa bir süre sonra N. Y.Fedosseyev tarafından kurulan Marksist
çevreye girdi. Kazan'da o zamanlar çok sayıda illegal devrimci çevre vardı; Bu
çevrelerde, Karl Marx ve Friedrich Engels'in illegal olarak yayınlanan ve elle
yazılmış çeviri yapıtları inceleniyor ve tartışılıyor; G.V.Plehanov'un popülizm
karşıtı yazıları üzerinde sıcak tartışmalar yapılıyordu.

14. Samara dönemi

Samara dönemi

Mayıs 1889'un başında Ulyanov ailesi, Samara Valilik bölgesine, Alayevka
köyü yakınlarına taşındı; ama sonbaharda Samara'ya göçtü (bugünkü Kuibişev
kenti). Bu dönemde jandarmalar Kazan' daki devrimci çevreleri takibe almayı
başarmışlardı. Haziran'da N.F.Fedosseyev tutuklandı ve cezaevine konuldu;
Lenin'in dahil olduğu çevrenin bazı üyeleri de tutuklandı. Lenin, yalnızca mutlu
bir rastlantı sonucu; Kazan'a gittiği için tutuklanmadı.
V.İ. 'nin para kazanması gerekiyordu. Mayıs ve Haziran ayında "Samarskaya
Gaseta" gazetesine ilan veriyordu: "Eski bir öğrenciden özel ders. Ders, kent
dışında da verilir. Yazılı başvurularınızı, Vosnessenskaya caddesi, Bayan Sauşkina'nın evine V.U.'ya aktarmak üzere'ye Yelisarov'a iletin." Polis takibindekikişiler listesinde, Ulyanov 'un Samara'da saat ücretiyle ders vererek geçindiği notu bulunuyordu.

15. Yurtdışına seyahat Plehanov ile buluşma

Yurtdışına seyahat Plehanov ile buluşma

Lenin, 1 895 yılı Şubat ayı ortasında Petersburg, Moskova, Kiev ve Yilnalı
sosyaldemokrat grupların üyelerinin Petersburg'da yapılan toplantısına katıldı.
Toplantıda, Marksizmin küçük çevrelerde propagandasından kitlede politik
ajitasyona geçiş sorusu, işçiler için popüler literatür yayınlanması ve "Emeğin
Kurtuluşu" grubuyla yakın ilişkiler sorusu görüşüldü. Yurtdışına bir temsilci
göndermeye karar verildi, ama ilkesel ayrılıklar nedeniyle tüm gruplar için ortak
bir temsilci gönderilmesi konusunda uzlaşılamadı. Bu nedenle yurtdışına iki
temsilci gönderildi: Petersburg'dan V.İ.Lenin ve Moskovalı sosyal demokratlardan
Y.İ.Sponti.Kitle ajitasyonuna geçiş sorunu da aynı şekilde Petersburglu sosyal demokratlar toplantısında işçilerle birlikte görüşüldü. Vilnalı sosyaldemokratlar tarafından yayınlanan ve teksir haline getirilmiş "Ajitasyon Üzerine" başlıklı broşür okundu ve tartışıldı. Toplantının bazı üyeleri, yeni bir siyasi faaliyet tarzına geçişi erken buluyordu. V.İ. ise, geçişin gerekliliğini gösteriyordu. Lenin, toplantıya
katılan işçiler tarafından desteklendi ve önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
Petersburglu sosyaldemokratların ajitasyon faaliyeti, işçi kitle hareketinin gelişmesine katkı sağlıyordu.

16. Sibirya sürgününde

Sibirya sürgününde

Lenin, cezaevinde ı4 aydan fazla bir zaman kaldı. 1 3 Şubat ı 897 tarihinde,
polis gözetiminde Doğu Sibirya'ya üç yıl sürgüne gönderileceği kararı bildirildi.
Ertesi gün serbest bırakıldı.Lenin ve serbest bırakılan diğer yoldaşlarına yola çıkıncaya kadar Petersburg'da ailelerinin yanında üç gün kalma izni verildi. Lenin bu süreyi devrimci çalışmaya, sosyaldemokratların toplantılarına ayırıyordu. Bu toplantılarda eski "Mücadele Birliği" üyeleri (Lenin, Krişişanovski, Starkov, Vaneyev ve diğerleri) ve bazı "genç" üyeler arasında "örgütlenme ve taktik sorunlarının açıklanmasında keskin görüş ayrılıkları gündeme geliyordu ve koyu bir polemik sürdürülüyordu." Görüş ayrılıkları, Rusya' daki sosyaldemokrasinin görevlerine yönelik ana sorun çevresinde dönüyordu. "Eski" üyeler işçi sınıfının politik öncü örgütü olarak sosyaldemokrasinin devrimci karakterini savunuyorlardı; "gençler" ise, sendika hareketini dile getiriyor ve sosyaldemokrasinin politik görevlerini reddediyorlardı. "Gençler" esas olarak politik özgürlük ve sosyalizm mücadelesi yerine
ekonomik mücadeleyi koyuyor ve siyasi faaliyeti liberal burjuvaziye bırakıyorlardı.
Böylece, Rusya proletaryasının görev kapsamını aşırı biçimde daraltıyarlar
ve sendikacılık yoluna zorluyorlardı. "Gençlerin" görüşleri, "Ekonomizmin";
belli bir süre sonra oldukça geniş yankı bulan ve işçilerin devrimci ruhla eğitilmesine ket vuran Rusya işçi sınıfının oportünist bir yöneliminin nüveleriydi.

17. Çarlık rejimine karşı ilk saldırı

Çarlık rejimine karşı ilk saldırı

1 905 yılı tarihi olaylarla başlıyordu. 3 Ocak'ta Petersburg' da Putilov işletmelerinde 12 000 işçinin katıldığı bir grev başlıyordu. Putilov işçileri, kentin diğer işletmelerindeki işçiler tarafından destekieniyor ve grev, 7 Ocak'ta genel
greve dönüşüyordu. Çarlık hükümeti, elindeki tüm imkanları kullanarak işçi hareketini durdurmaya çalışıyordu. Daha başlarken hareketi çökertmek, işçilerin zihinlerini bulandırmak umuduyla başkentin proletaryasıyla kanlı bir hesaplaşmaya girişiyordu. Bu amaçla, Petersburg'a 40 OOO'in üzerinde asker ve polis yığıldı. Yalnızca misilierne yapmakla kalınmadı, polis tarafından finanse edilen sahte işçi örgütlerinin bir faaliyete girişınesi önlemleri de alındı. Subatov örgütleri (adını polis ajanı Subatov'dan alan) işçileri, siyasi, devrimci mücadeleden vazgeçirmeye ve işçi hareketini reformİst bir yöne çekmeye uğraşıyordu. Papaz Gapon yönetimindeki, yaklaşık 9000 kişinin içinde yer aldığı "Sent Petersburg İşçilerinin Rusya Birliği" özel bir faaliyet yürütüyordu. Okrana'nın gizli polisi olan Gapon, işçilere, kendi ihtiyaçlarını bildiren bir dilek çe vermeleri için Çar' a gitmeyi öneriyordu. Çarın halkın katlanılması çok ağır olan koşulları hakkında bilgisi olduğundan kendilerini kabul edeceğine yürekten inanan işçiler bu öneri yi kabul ediyordu. Bolşevikler, verilecek bir dilekçenin sonuçsuz kalacağını söyleyerek uyardılar, ama yürüyüşü engelleyemeyeceklerini gördüklerinde işçilerle birlikte, onların yanında olmaya karar verdiler.

18. Kanlı pazar

Kanlı pazar

Pazar günü, 9 (22) Ocak'ta, Petersburg işçileri sabah erkenden ellerinde kilise
bayrakları, kutsal resimler ve çarın resimleri, törensel bir yürüyüşle çarın kışlık
sarayına gittiler. Çoğu ailesiyle birlikte .gelmişti. Hepsi bayram sevinci içindeydi.
Yürüyüşe 140 000 insan katılmıştı. Oneeden hazırladığı plana göre hareket
eden çarlık hükümeti, silahsız insanların üzerine ateş açılmasını emretti. Bu,
"savunmasız ve barışçıl halk kitlesine yönelik çok alçakça, soğukkanlıca işlenen
bir katliamdı. lOOO'den fazla insan öldü ve yaklaşık 5000 kişi yaralandı.

19. Lenin'in Kremlin'deki çalışma odası ve evi

Lenin'in Kremlin'deki çalışma odası ve evi

Moskova'ya taşındıktan sonra, V.İ. ve N.K. bir zaman "National" otelinde
kaldılar, sonra, Kremlin'e taşındılar. Bu senatonun eski binasına, Genel Rusya
Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Karnİserleri Konseyi yerleşmişti.
Lenin'in çalışma odası, küçük bir yerdi. Masanın üstünde, herşeyin sabit
bir yeri vardı. Her zaman masanın üstünde duran not defterine Lenin notlar yazar, talimatları verir ve kendisiyle görüşmek isteyen yoldaşlarının adını yazardı.
Bazı zaman takvim sayfalarına da notlar yazardı. Masanın önünde üstü örmeyastığı ve örme minderi olan basit bir ağaç koltuk vardı; yine böyle bir koltuk toplantı salonunda bulunuyordu. Lenin'in yazı masasının önünde, etrafında büyük deri koltukların sıralandığı başka bir masa daha vardı.

20. Lenin'in ölümü

Lenin'in ölümü

Emekçilerin Lenin 'in sağlığına kavuşması umudu ne yazık gerçekieşe medi.
Felaket beklenmedik bir anda geldi. sağlık durumu hızla kötüye gidiyordu ve
21 Ocak 1 924 akşamı saat 6.50'de Lenin öldü. Doktor raporunda, aşırı zihinsel
yorgunluk nedeniyle kafatasında güçlü bir skleroz oluşmuştu. Ölüm nedeni, beyin
kanamasıydı. İnsanüstü bir enerjiyle ve durmaksızın çalışması, Lenin 'in yaşamına
zamanından önce son vermişti. 21 Ocağı 22'sine bağlayan gece, RKP(B) MK olağanüstü genel toplantısı yapıldı. 22 Ocak sabah saat 6'da radyo acı haberi Sovyetler Birliği'ne ve tüm dünyaya duyurdu. Lenin'in ölümü üzerine, hükümet şöyle bir açıklama yapıyordu: "Artık aramızda değil, ama ortaya koyduğu eser yıkılınayacak Sovyet hükümeti, emekçi kitlelerin arzusunun ifadesi olarak V. I. 'nin faaliyetini sürdürecek ve onun gösterdiği yolda ilerleyecektir. Sovyet iktidarı, görevdedir, proletarya devriminin kazanımlarını koruyacaktır."


ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
X
Galerinin bağlantısını kopyala
Bu galerinin bağlantısı aşağıdadır. Kopyalayarak arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.