OFPOF

Tarihte Mete Han Kimdir? Türk Milletinin Zihinlerine Kazınmış Diğer İsimleri Nelerdir?

-
757
Etkileşim
Ofpofer
Ofpofer
Ofpofer
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Tarihte Mete Han Kimdir? Türk Milletinin Zihinlerine Kazınmış Diğer İsimleri Nelerdir?
0 izlenme
Ofpofer
-

Türk tarihinde derin izler bırakmış bir kahramanın dillerden dillere dolaşan hayatı ve adları...

Mete Han, MÖ 209 - MÖ 174 arasındaki türk-Hun hükümdarıdır. Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Babası Teoman'dır. Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. Çin Seddi'ni aşabilen ilk Türk hükümdar olan Mete Han, hükümdarlığı süresince Büyük Okyanus’tan Hazar’a, Keşmir’den Kuzey Sibirya’ya kadar bütün Asya’nın hâkimi olmuştur.

Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılan Mete Han, Osmanlıların da kökeni olan Oğuz boylarındandır. Mete Han’ın doğduğu yer tam olarak bilinmemektedir, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve MÖ 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir.

Bu büyük hükümdar destanlaştırılmış ve Türk milletinin verdiği adlarla nam salmıştır.

Bağatur

Bağatur

Oğuz Kağan destanından yola çıkarak ilk adının Bağatur olduğu bilinmektedir. Bağatur anlam itibariyle kahraman anlamındadır. Bu adı Mete Han, bir kaplan vari canavarla mücadele ederek kazanmıştır.

İlgili Kaynaklar

İlgili Kaynaklar

Çağdaş Macar (Hun soyundan) dilinde de Bátor veya daha eski şekli olan Batur, ayrıca Türkmence'de "Batır" ve "Bahadır", Tuva Türkçesi'ndeki şekliyle maadır (kahraman) kullanılmaktadır. türk dillerinde de bag, bek, bay, bey, bəy (manası efendi veya lord).

Uz Han

Uz Han

Uz, Oğuz boylarının eski adıdır. Uz genel tabiriyle göçebe kültür ile yaşayan insanlar demektir. Bağatur, Orta Asya'da bir kısım uz boylarını hükümranlığı altına almasıyla bu isimle nam salmıştır.

Oğuz Kağan

Oğuz Kağan

Çin'den Demir Kapıya kadara uzanan imparatorlukta bütün ok atan milletleri, yani uzları hakimiyetin altına almasıyla ok atan milletlerin kağanı ünvanı yani Oğuz Kağan adını almıştır. Ok ve Uz kelimelereinden oluşur. Ok Atan Milletlerin Hanı anlamındadır.

Mao - tun

Mao - tun

Çinlilere korku salıp Çin Seddi'ni aşarak At Rengi Kuşatmasıyla (Paideng Muharebesi) neredeyse Çin'i yok edecek bir konuma gelmiştir. Ve büyük bir vergi antlaşmasıyla Mete Han türk Halkının asimile olmaması için Çin içlerine yerleşmemiş Ötüken'e geri dönmüştür. İşte Çin halkı bu Bağatur'u kendi dilleride Mao - tun olarak telaffuz etmiş, kaynaklarına da bu şekilde işlemiştir.

Mete Han

Mete Han

Tanzimat döneminde Fransız yazar De Guignes'in eserini referans alarak yazan tarihçiler de Mao - Tun'un ismini "Mete" olarak yazmışlardır. O zamanlardan beri bu isim ülkemizde "Mete" olarak yerleşmiştir.

Atam Oğuz

Atam Oğuz

Türklerin töresini koyan, türk milletlerini bir çatı altında toplayan, yüzyıllarca dillerden düşmeyen bu büyük hükümdar artık bir ata olarak görülmektedir. Türk'ün atasıdır. Ayrıntılı bilgi için "Atam Oğuz" kitabını okuyabilirsiniz.


ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
X
Galerinin bağlantısını kopyala
Bu galerinin bağlantısı aşağıdadır. Kopyalayarak arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.