OFPOF

Osmanlı İmparatorluğunun Kahraman Paşaları ve Devlet Adamları

-
5.4b
Etkileşim
Ofpofer
Ofpofer
Ofpofer
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Osmanlı İmparatorluğunun Kahraman Paşaları ve Devlet Adamları
2.104 izlenme
Ofpofer
-

Osmanlı imparatorluğu yaklaşık 600 sene boyunca 3 kıtaya hakim olmuştur. Bu yıllarda unutulmayacak paşa ve devlet adamlarının etkisi vardır.

1. Piri Reis

Piri Reis
1465 yılında Gelibolu'da doğmuş olan Piri Reis Osmanlı Devleti'nin en ünlü Kaptanlarındandır. Bugün bile halen nasıl yapıldığı bilenemeyen ilk dünya haritasını çizmiştir. Kanuni Devrinde Rodos seferini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir ve denizaşırı seferler yapmıştır. Portekizlilere yaptığı yağma sebebiyle 1554'te Kahire'de 80 yaşında Kanuni tarafından idam ettirilmiştir.

2. Pargalı Damat İbrahim Paşa

Pargalı Damat İbrahim Paşa
Pargalı İbrahim Paşa 1493'te Parga'da doğmuştur. 1523-1536 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Sadrazamlık yapmış önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynamış Osmanlı Devlet adamıdır. Pargalı İbrahim'in eşi Kanuni'nin kız kardeşi olan Hatice'dir bu sebeple ona Damat denmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun o dönemde bilenen ve dünya'yı şekillendiren üstün dış politikasının  kontrolü tamamen İbrahim Paşa'nın elindedir ve neredeyse bütün kararları kendi başına vererek Kanuni'nin yetkisini kısıtlamaya çalıştığı için Padişah tarafından 1536'da idam ettirilmiştir.

3. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634 yılında Merzifon'da doğmuştur. Osmanlı padişahı Avcı Mehmed'in saltanatı sırasında 1676-1683 yılları arasında Sadrazamlık yapmış Osmanlı Devlet adamıdır. Osmanlı-Lehistan savaşı ve Osmanlı-Rusya savaşında önemli roller oynamış ve bu savaşları kazanmıştır. Fakat çok ısrarla gerçekleştirdiği II. Viyana kuşatması hüsranla sonuçlandığı için Padişah tarafından 1683'te Belgrad'da idam ettirilmiştir.

4. Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa
1478 yılında Midilli'de doğmuştur. Osmanlı Devleti tarihinin en ünlü türk Denizcilerinden Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı İmrapatorluğunun ilk Kaptan Paşası ve büyük amiralidir. Akdeniz'de Osmanlı egemeliğini pekiştirmiş ve Akdenizi Türk gölü haline getirmiştir. Andrea Doria'nın başını çektiği Haçlı donanmasını Preveze deniz Savaşında üstün zekası ve önemli stratejik başarısıyla kazanmıştır. 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

5. Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa
1832 yılında Tokat'ta doğmuştur. Osmanlı ordusunda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne Muharebesinde üstün savunmasının ardından II. Abdülhamid tarafından Gazi ünvanına layık görülmüştür, o günden bugüne Gazi Osman Paşa olarak anılmıştır. En büyük başarısı 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşındaki Plevne savunması oldu. Müdafaa hattı stratejileri ile esir bulunduğu dönemde hem Rus Çarı hemde dönemin komutanları tarafından örnek alındı. Siper kazma yöntemini ilk bulan kişidir. Rus Çarı tarafından kahramanlığına takdir amacıyla Çifte Kartal nişanı verilmiştir. 1900 yılında 68 yaşındayken vefat etmiş Türbesi II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.

6. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa
1868 yılında Rusçuk'ta doğmuş olan Fahrettin Paşa  türk asker ve Diplomatıdır. Özellikle I. dünya savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanını zor şartlar altında Medine'de yönettiği 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası ile bilinmektedir.Bu sebeple Çöl Kaplanı,Türk Kaplanı ve Medine Kahramanı olarak anılmıştır. Çok zor şartlar altında savunma yapan Fahrettin Paşa askerleriyle kavurma niyetine çekirge yemişlerdir. Medine'yi sonuna kadar savunmuşlardır. Daha sonra Mondros Ateşkes Antlaşması sebebiyle Medine'yi İngilizlere gönülsüzce teslim etmiştir. 1948 yılında 80 yaşında iken Eskişehir yakınların da vefat etmiştir.

7. Mustafa Kemal Paşa

Mustafa Kemal Paşa
1881 yılında Selanik'te doğmuştur. türk askeri ve diplomasi adamıdır. Trablusgarb ve 31 Mart Ayaklanmalarında önemli görevler almıştır. Özellikle Çanakkale Savaşında gösterdiği taktiksel ve stratejik başarıları sayesinde büyük başarılar sağlamış ve adını duyurmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra itilaf devletlerinin işgaline karşı Anadolu'da Milli Mücadele hareketlerini başlatmıştır. Ülkeyi düşman işgalinden kurtararak yeni Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. 1938 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayında 57 yaşında iken vefat etmiştir.

ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
X
Galerinin bağlantısını kopyala
Bu galerinin bağlantısı aşağıdadır. Kopyalayarak arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.