OFPOF

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul

-
1.9b
Etkileşim
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul
4.983 izlenme
-

Tarihte tüm uygarlıkların fethetmek için varını yoğunu verdiği, dünyanın incisi, taşı, toprağı altın olan Aziz ve Yüce İstanbul'u yakından tanıyoruz.

  •  İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 2500 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-bwedgc1eyr

Kuruluş

Daha kuruluş efsanelerinden itibaren etkileyicidir hikâyesi: Yunanistan’da, Megara’dan yola çıkan Byzas, yeni bir şehir kurmak istemektedir. Yer konusunda gidip Delfi Kahini’ne danışır. Kahin de, şehrini “Körler Ülkesi’nin karşısına” kuracağını söyler. Byzas kafası karışmış bir şekilde dolanırken, bugünkü Sarayburnu’ndan o günkü Khalkedon’a (Kadıköy) bakarak, “Bu körler niye şehirlerini bu güzelim yer dururken o çorak yere kurmuşlar ki?” diye düşünür. Ve tabii aklına Delfi Kahini’nin sözleri gelir. İstanbul’u nereye kuracağını bulmuştur.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-sg88bvmcgn

İstanbul adı

İstanbul adı ise, sanıldığı gibi şehre Osmanlılar tarafından konmamıştır. Daha eskidir. 9. yüzyılda Fütuh’üş-Şam adlı eserde bir insan ismi olarak geçer. Rum Meliki Timaoş’un oğlu İstanbul, dört sene süren hükümdarlığı boyunca şehrin inşaası için çalışır. Ama şehri yerine geçen Konstantin tamamlar ve adını koyar. 10. yüzyıl kitabı Tenbih (Mesudi)’de İstinbolinolarak geçer. İstanbul adıyla ilgili bir kısmı birbiriyle çelişen başka birçok bilgi vardır. Ayrıca İstanbul, binlerce yıl boyunca Byzantion, Konstantinopolis, Konstantiniyye, Asitane, Darülhilafe, Dersaadet gibi onlarca isimle anılmıştır.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-c7ejvs2nm6

tarih öncesi ve Byzantion Dönemi

İstanbul’un tarihi üç yüz bin sene önceye kadar gider. Küçükçekmece Gölü civarında, Neolitik ve Kalkolitik insanların yaşadığı düşünülmektedir. Dudullu yakınlarında Alt Paleolitik Çağ’a, Ağaçlı yakınlarında ise, Orta Paleolitik Çağ ile Üst Paleolitik Çağ’a özgü aletlere rastlanmıştır. 2008’de Marmaray tüp geçidi kazıları sırasında Cilalı Taş Devri’ne (MÖ 6500), Anadolu Yakası’nda Fikirtepe’de yapılan kazılarda Bakır Çağı’na (MÖ 5500–3500), Kadıköy’de ise Fenikelilere ait kalıntılar bulundu.

Roma başkenti Konstantinopolis ve geç Roma dönemi (330-395)

İstanbul'un başkentlik tarihi Roma İmparatorluğunun Doğu-Batı ayrışmasından 65 yıl önce başlamıştır. Byzantion 330 yılında İmparator Büyük Konstantin'in isteğiyle 'Nova Roma (Yeni Roma)' olarak Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapılır, kentin ismi imparatorun ölümünden sonra onun anısına Byzantium'dan Konstantinopolis'e çevrilir. Roma'nın istilası ve yıkılmasıyla onun yerine geçen Konstantinopolis, 395'de ikiye bölünen Roma İmparatorluğu'nun ardılı devlet Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-1y2ebhrbwp

Bizans başkenti Konstantinopolis ve Bizans İmparatorluğu dönemi (395-1204)

Konstantinopolis, önce Doğu Roma İmparatorluğu adıyla kurulan ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra zamanla adıBizans İmparatorluğu'na dönüşen devletin de 395'de başkenti olmuştur. Konstantinopolis erken ortaçağda da dünyanın en parlak ve zengin şehridir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-4o7awi6jvm

Latin başkenti Konstantinopolis ve Latin İmparatorluğu dönemi (1204-1261)

1204-1261 yılları arasında Latinlerin işgaline uğrayan Konstantinopolis Latin İmparatorluğu'nun başkenti haline gelmiştir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-78tkqocrcz

Bizans başkenti Konstantinopolis ve geç Bizans İmparatorluğu dönemi (1261-1453)

Latin egemenliğinden sonra Konstantinopolis daha sonra tekrar 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Bu döneme Kostantinopolistik denir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-xdxys0gjkd

Osmanlı İmparatorluğu dönemi (1453-1922)

 İstanbul bu dönemde büyük bir cihan imparatorluğunun başkenti olacak, üç kıtada yayılan toprakları 400 yıldan uzun süre hakimiyetinde bulunduracaktır.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-9o3fyyx5hs

">Fatih-Sultan-Mehmet-600x400.jpg (600×400)

Kentin 29 Mayıs 1453'te II. Mehmed tarafından fethedilmesinden sonra Osmanlı dönemi başlar.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-qnzj9q9khl

Müslümanlarca Konstantiniyye olarak adlandırılan şehri, Rumlar Yunanca "εις τήν Πόλι(ν)" (/is tin boli/) yani "şehir'e" olarak kullanmışlardır. Osmanlı'da da bu ismi istanbul olarak sıkça kullanılmıştır. Ruslar ise şehre Çarigrad (Çarın şehri) adını kullanmışlar. Şehrin Balkanlar'daki adı Stambul olmuştur.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-kfyidqruab

 

Yüzlerce saray, çarşı, cami, okul ve hamam açılmış, İstanbul 50 yıl içinde Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların uyum içinde yaşadığı, dünyanın en büyük şehirlerinden birisi haline gelmiştir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-8i10yy9v3p

İstanbul'un İşgali

 İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdiler. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-ntdndmdm7v

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günüDolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle türk bayrağı'nı selamlayarak şehri terk ettiler. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-8ra70nx1i8

Başkentliğin Sonu

Osmanlı devletinin başkentinin İstanbul’dan Anadolu içlerine taşınması gerektiği fikrini ilk olarak gündeme getiren Osmanlı ordusunda 16 yıl hizmet etmiş Mareşal Von Der Goltz Paşaydı. II.Meşrutiyet sonrasında bir askeri şura toplantısında şöyle diyordu:

 “Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya örneğin Konya’ya nakledin, çünkü İstanbul çalışmaya, iş görmeye elverişli bir yer değildir. doğa, cenneti yeryüzüne indirmek istemiş ve İstanbul’u seçmiş, o Boğaziçi, o Çamlıca, o Adalar, cana can katar. Günün yarısı yolda geçer kalanı da ziyaretçilerinizle” derken İstanbul’un stratejik yönden başkent olmaya elverişli olmadığını söylüyor ve “ulaştırma yollarının uçlarında ve sonlarında başkent olmaz. Ortasında bir başkent arayın” diyordu. 

Vazife gazetesi başyazarı   Ferit Bey “üç taraftan tehlikeye maruz bir noktada payitaht kurulamaz” “Millet ve memleketin selâmeti için başkentin vatanın merkezine ve milletin kalbine kurulması gerekir” diyecekti.

Osmanlı devletinin son yıllarında gündeme gelen bu konu I.Dünya savaşı sonrası İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgal etmesi ile farklı bir boyut kazandı. İşgal altındaki İstanbul’da itilaf devletlerine karşı  yeterli bir mücadele verilemeyince  direnişin/mücadelenin merkezi Anadolunun ortasında bulunan  Ankara şehri oldu.

 

Böylelikle İstanbul’un 2500 yıllık başkentlik dönemi, Cumhuriyet’le birlikte, 29 Ekim 1923’te sona erer. Ancak bu tarihten itibaren dünyanın en kalabalık, ekonomik ve kültürel açıdan en hareketli şehri olmaya doğru emin adımlarla ilerleyecektir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-cqqc1ob9je

İstanbul, tarihin her döneminde gıpta ile bakılan, tarih öncesi kalıntılarıyla, yapılarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biri olmuştur. eski ve yeni sentezinin bu denli birbirine yakıştığı tek medeniyet ve metropol karışımı şehirdir.

Konstantinopolis'ten İstanbul'a; Aziz İstanbul-y78culy886

 


ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık