OFPOF

Dünya Tarihinde En Korkulan 10 Uygarlık

-
2.5b
Etkileşim
Ofpofer
Ofpofer
Ofpofer
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Dünya Tarihinde En Korkulan 10 Uygarlık
1.502 izlenme
Ofpofer
-

Dünya tarihinde birçok medeniyet yaşam sürmüştür, bunlardan en korkunç 10 uygarlığı sizler için bir araya getirdik.

10. Spartalılar

Spartalılar

Doğan erkek çocuklarının fiziki bir kusurları yoksa 7 yaşına kadar ailelerin yanında kalır sonrasında ise askere alınır, eğer fiziksel bir engelleri varsa da tanrılara kurban edilirdi.

9. Maoriler

Maoriler

Maoriler Yeni Zelanda yerlileridir. Fiji ve Polinezya kökenlilerdir. Özgürlük düşkünlükleri ve savaşçılıkları ile ünlülerdir. Savaşa giderken tenlerini beyaza boyamaları ve de çok aç kaldıklarında insan eti yemeleri onları barbar bir kavim olarak gösterse de şartlar zorlamadıkça vahşi değildirler. Yarı çıplak yaşarlar. Soyu tükenmekte olan kavimlerdendir. Ayrıca eskiden iki çeşit Maori olduğu bilinmektedir. Birincisi savaşçı kabile olan Maoriler İkincisi ise uygar olan Maoriler. Şu an yaşayan Maoriler savaşçı Maorilerdir

8. Vikingler

Vikingler

Batı Avrupa kıyılarına yaptıkları baskınlar sonucu bu bölgelerde dehşet saldılar. Saldırdıkları şehir ve kasabaları yağma ediyor, ahaliyi öldürüyor, kendilerine gerekli her şeyi gemilerine yükleyip ülkelerine götürüyorlardı.

7. Komançiler

Komançiler

En vahşi olarak nitelendirilen kabiledir. Yeryüzüne çıkış efsanesinde oglalaların kuzeye kaçmalarının sebebi olarak gösterilmişlerdir. Çünkü komançiler bu bölgede o kadar çok kan 
dökmüşlerdir ki toprak ve kayalar kırmızıya boyanmıştır. Grand canyondaki kızıl kayaların komançilerin döktüğü kan yüzünden olduğu bunun dışındaki birçok efsanede de geçer. Çiçek hastalığından kırılmış olmaları üzücüdür.

6. Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu

Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da Etrüksler tarafından kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latinler’dir. Romalılar kurdukları çok güçlü ve düzenli ordulara dayanarak kısa zamanda hızlı bir gelişme sağladılar.

5. Nazi Almanya'sı

Nazi Almanya'sı

Yakın geçmişimizin en büyük katliamını yapmış olan Naziler Büyük bir insanlık dramına neden olmuştur.

4. Moğollar

Moğollar

Moğollar, Orta Asya’da göçebe yaşayan ve hayvancılıkla geçinen küçük bir halk iken Ortaçağ’da tarih sahnesine çıktılar ve bozkırı paylaştıkları türk kavimleri arasında uzun süre geride kaldılar. XIII. yüzyılda Avrasya’nın orta kesimini birleştirerek kısa ömürlü bir imparatorluk kurdular. O zamana kadar görülmemiş büyüklükte olan bu imparatorluk, Ortaçağ’dan Yeniçağ’a geçişi başlatan başlıca etmenlerden biri oldu.

3. Sovyetler Birliği

Sovyetler Birliği

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarihi. Sovyetler Birliği, Rusya İmparatorluğu'nun 1917'deki Ekim Devrimi'yle yıkılmasının ardından başlayan Bolşevik-Menşevik mücadelesinin Bolşeviklerin lehine sonuçlanmasıyla 1922'de aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991'e değin varlığını koruyan devlettir.

2. Keltler

Keltler

Keltler (Latin Celtae, Galli ve Antik Yunanca Keltoi, Galatai) Tarihöncesi ve ilkçağ döneminde Avrupa'da yaşayan ve günümüzde altı ulustan oluşan bir halktır.

1. Aztekler

Aztekler

Aztekler, çok küçük bir topluluktu. Ancak Meksika’da 1000 yıldır büyük güç sahibi olan ve hüküm süren Toltek’lerin topraklarına sahip olarak daha da güçlenip büyümeye başladılar. Toltek’ler teknoloji olarak Azteklerden çok çok ilerideydiler. Kendilerine göre su ve yol sistemleri, takvimleri, saatleri ve tapınakları vardı. Tapınakları piramit şeklindeydi. O yıllarda Toltekler toprağı işlemiş ve tarım ürünleri geliştirmişlerdi. 


ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
X
Galerinin bağlantısını kopyala
Bu galerinin bağlantısı aşağıdadır. Kopyalayarak arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.