OFPOF

Divan Edebiyatının Anlamasanız Bile Hoşunuza Gidecek 20 Beyiti

-
1.5b
Etkileşim
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Divan Edebiyatının Anlamasanız Bile Hoşunuza Gidecek 20 Beyiti
1.083 izlenme
-

Divan şiirinin bazen anladığımız çoğunlukla anlamadığımız ama derinliğinde kaybolduğumuz en güzel beyitleri için böyle buyrun

Divan edebiyatında aynı vezinle yazılmış iki mısraya beyit denir. Beyit divan edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimidir. Eski dilden de kelimeler içeren beyitler son derece gizemli ve ustalıkla işlenmiş bir yapıya sahip. Bazı beyitleri durup düşündüğümüzde 'adam ne yazmış be' demekten kendimizi alamayız. Bazısının kafiyesi, kulağa gelişi hoşumuza gider. İşte divan edebiyatında en çok göze çarpan beyitler:

1.Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var.
   Aşık-ı sadık benem, mecnunun ancak adı var.     (Fuzuli)

 

2.Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır.
   Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır.     (Nedîm)

 

3.Hâlimi arz etmeye yâri tenhâ bulamam.
   Yâri tenhâ bulsam, kendimi aslâ bulamam.     (Lâ-Edrî)

 

4.Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
   Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?     (Fuzûlî)

 

5.Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün.
   Bu bezm-i rûh-bahşın şevkine mestâneler dönsün.     (Baki)

 

6.Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş sana
   Mey süzülmüş şişeden ruhsâr-ı âl olmuş sana     (Nedîm)

 

7.İlm kesbiyle pâye-i rif’at, arzû-yı muhâl imiş ancak.
  aşk imiş her ne var âlemde; ilm bir kıyl ü kâl imiş ancak.     (Fuzûlî)

 

8.Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge,
   Ne açar kimse kapım, bâd-ı sab'âdan gayrı.     (Fuzûlî)

 

9.Ger derse Fuzûlî ki “güzellerde vefâ var”
   Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır     (Fuzûlî)

 

10.Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever 
    Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever     (Fuzûlî)

 

11.Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
    Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi     (Kanûnî Sultan Süleyman)

 

12.Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
     Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek     (Yavuz Sultan Selim)

 

13.Gezdim halep ile şamı, eyledim ilmi talep,
     Meğer ilim bir hiç imiş, illâ edep illâ edep.     (
Yunus Emre)

 

14.Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
     Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen     (Şeyh Galip)

 

15.Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
     İstemem sensiz olan sohbet-i yarânı bile     (Neşâtî)

 

16.Sanman ki sef'âdan semâh-ı râh ederim.
     Döner döner bakarım, kûy-i yâre âh ederim.     (Esrâr Dede)

 

17.Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi
     Âdem âdem olmayınca âdem netsin âdemi     (Ziyâ Paşa)

 

18.Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne 
     Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne     (Rasih)

19.İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez 
     Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez     (Ziya Paşa)

 

20.Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler
    O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler     (Hayâlî) 

 


ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık