OFPOF

İstatistiklerle Türkiye'de Kadın

-
550
Etkileşim
Ofpofer
Ofpofer
Ofpofer
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
İstatistiklerle Türkiye'de Kadın
474 izlenme
Ofpofer
-

Tüik verilerine göre Türkiye'de kadın olmak neymiş, verilere göre kadın olarak yaşamak ve yaşam eşitliği nedir gelin görelim.

Bu yazıda Türkiye'de istatistik verilere göre kadın olarak yaşamak adlı içeriğine yer verdim. Türkiye'de; kadın nüfusu, yaşam süresi, istihdam oranları, iş gücüne katılım oranları gibi konulara yer vereciğim. Bu bilgiler ışığında Türkiyede kadınlar hakkında veriler görüceksiniz.

1. Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın

Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın

Kadınlar daha uzun yaşadığı için bu oran yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfusta değişmekte olup bu nüfus grubunun %43,8’ini erkek, %56,2’sini kadın nüfus oluşturdu.

2. Yaşam süresi 80,7 yıl

Yaşam süresi 80,7 yıl

Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 .Kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

3. Her dört kadından biri obezdir

Her dört kadından biri obezdir

Kadınların 2012 yılında %20,9’u obez iken 2014 yılında bu oran %24,5 oldu. Obez kategorisinde yer alan erkek nüfus oranı ise 2012 yılında aldığı %13,7 oranından 2014 yılında %15,3’e yükseldi.

4. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır

Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır

Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkeklerde %1,8, kadınlarda %9,2’dir.

5. Kadınlarda ilk evlenme yaşı 23,9

Kadınlarda ilk evlenme yaşı 23,9

Resmi olarak ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,9 iken, bu yaş erkeklerde 27’dir.

6. Ortalama boşanma yaşının en yüksek olduğu il Yalova oldu

Ortalama boşanma yaşının en yüksek olduğu il Yalova oldu

Ortalama boşanma yaşı incelendiğinde 2015 yılında gerçekleşen boşanmalara göre kadınların ortalama boşanma yaşı 34,8 iken, bu yaşın erkeklerde 39,1 olduğu görüldü.

7. Kadınların istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısı kadar

Kadınların istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısı kadar

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı 2014 yılında %45,5 olup, bu oran erkeklerde %64,8, kadınlarda ise %26,7 oldu.

8. Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek oldu

Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek oldu

Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 olup, bu oran erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %30,3 oldu.Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü.

9. Aile bakımı faaliyetine ayırdığı süre 4 saat

Aile bakımı faaliyetine ayırdığı süre 4 saat

Kadınların hanehalkı ve aile bakımı faaliyetine ayırdığı süre 4 saat 17 dakika oldu.Türkiye genelinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bir günde hangi faaliyetlere, ne kadar süre ayırdıkları incelendiğinde uykudan sonra kadınların en çok 4 saat 17 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı faaliyetine zaman ayırdığı, erkeklerin 3 saat 58 dakika ile istihdam faaliyetine zaman ayırdığı görüldü.

10. Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha düşük ücret aldı

Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha düşük ücret aldı

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, yüksek öğretim mezunu düzeyinde bir kadın çalışanın ortalama yıllık ortalama esas iş geliri, aynı eğitim düzeyinde bir erkek çalışanın yıllık ortalama esas iş gelirinden %1,3 oranında düşük gerçekleşirken, bu farkın en fazla olduğu eğitim düzeyi %1,8 ile lise altı oldu. 

11. Her 10 kadından 4’ü eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddet gördü

Her 10 kadından 4’ü eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddet gördü

Ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı %35,5’dir.Orta Anadolu bölgesi %42,8 ile yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların en fazla olduğu bölgedir. Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların en az olduğu bölge %26,8 ile Doğu Karadeniz bölgesidir.
 

12. Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer aldı

Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 iken, 80 yıl sonra bu oran %14,7'ye yükseldi. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Avrupa’da 2014 yılında kadın milletvekili oranının en yüksek olduğu ülkeler; %45 ile İsveç ve %42,5 ile Finlandiya oldu.Ülkemizde belediye başkanı kadın oranı 2009 yılında %0,9 iken, 2014 yılında %2,9 oldu. Belediye meclisi üyesi kadın oranı ise 2009 yılında %4,2 iken bu oran 2014 yılında %10,7’ye yükseldi.

Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin işaret ettiği alanlarda iyileştirilmelerin yapılması gerekliliği bir gerçektir. Türkiye'de verilere göre kadın olmak, yarışta baya geride başlamak gibi.


ÜYE GİRİŞİ
Whatsapp'ta Paylaş Yukarı Çık
X
Galerinin bağlantısını kopyala
Bu galerinin bağlantısı aşağıdadır. Kopyalayarak arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.